linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Wynik finansowy - Żuławski Bank Spółdzielczy

Wynik finansowy

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ ŻUŁAWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  

Wypełniając postanowienia art. 318 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji uprzejmie informujemy, że sytuacja finansowa Żuławskiego Banku Spółdzielczego przedstawia się w sposób następujący:

Bilans 2023

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Żuławskiego Banku Spółdzielczego za lata 2019-2023

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2023 rok

Opinia 2023

Bilans 2022

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Żuławskiego Banku Spółdzielczego za lata 2018-2022

Opinia

Sytuacja finansowa Żuławskiego Banku Spółdzielczego rok 2021

Bilans 2021

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Żuławskiego Banku Spółdzielczego za lata 2019-2021

Opinia 2021